Behöver du hjälp med snöskottning?

Mycket snö kan vara fantastiskt men det kan också orsaka stora problem. På vintern byter vi fönsterskraporna mot snöskyfflar och skottar tak, infarter, trottoarer med mera. Vi tar bort is och istappar. Vi sandar och saltar.