Eftersom husets fasad är en av husets viktigaste estetiska delar, ger en snygg fasad ett intryck av en fin byggnad. Men vid en närmre titt på fasader hittas många gånger någon form av biologisk tillväxt. Det kan vara allt från svartmögel till alger, mossa och lavar. Anledningen till detta kan bero på flera olika saker; såsom temperatur och fuktighet på fasadens yta. Halmstads Fönsterputs tvättar bort problemen och efterbehandlar er fasad för att förhindra återväxt. Nedan följer några exempel på vad vi kan behandla:

Svartmögel är ett vanligt och påtagligt problem hos hus och fastigheter som ökar från år till år. Mögel trivs i fuktiga miljöer och kan bildas i bland annat källare, våtrum men också på fasader.

Mossa är också ett problem på många fasader. Mossan gynnas av miljöer med hög luftfuktighet och då fasaden är i nära anslutning till vegetationen.


A
lger är idag väldigt vanliga på fasader och kan förekomma i både gröna och röda färger. Eftersom alger behöver fukt för att leva fästs fukt på fasadens yta, vilket leder till mögelpåväxt och röta.
Lavar är en slags symbios mellan en alg och en svamp. Detta samarbete ger optimala förutsättningar för att kunna leva i extrema miljöer, som till exempel på en fasad.

Halmstads Fönsterputs- Alger- Biologisk tillväxt Halmstads Fönsterputs- Fasadrengöring av rödalger

Halmstads Fönsterputs- Svartmögel HalmstadsFonsterputs_Svartmogel1